Wednesday, 20 November 2013

Nama Jahiliah & Nama Islam

Nama-nama yang dikatakan Islamik seperti Abu Bakar, Umar, Ali, Hafsah....
Sebenarnya adalah nama-nama orang bukan-Muslim semasa Jahiliah.
Selepas mereka masuk Islam, apakah nama Islam mereka?
Jawapannya, Abu Bakar, Umar, Ali, Hafsah juga....

Sebelum saya masuk Islam, saya bernama Chong Kok Hoong.
Setelah kembali ke Islam, maka nama Islam saya ialah....
Chong Kok Hoong

Chong / 张 = nama keluargaku
Kok / 国 = Negara
Hoong / 雄 = Pahlawan

No comments:

Post a Comment